budou začínat od 6. 11. o 15 minut později – tedy Hravý snoezelen v 9 h a Muzikoterapie ve snoezelen v 10 h, děkujeme za pochopení.