Kroužky pro rodiče a děti

Školní rok 2021/2022

 

„Hravý snoezelen“

úterý 9.00 – 9.45, úterý 10.00 – 10.45, čtvrtek 9.00 – 9.45

Kroužek je organizován pro rodiče a děti od 10 měsíců do 4 let, vedený zkušeným lektorem a nabízející bezpečné prostředí a aktivity pro rozvoj smyslového vnímání, pohybu, jemné i hrubé motoriky, myšlení a řeči. Trénujeme pozornost, tvoříme, zpíváme a na konci každé lekce krátce relaxujeme. Kroužek je pro malou skupinu 6 – 8 dětí a jejich rodiče. Děti mohou udělat první krůčky v dětském kolektivu, vedeme je ke zdravému sebevědomí a ke vzájemné toleranci. Pro účast na kroužku není potřeba nic umět ani si nic nosit s sebou. K dispozici máme pestrou škálu pomůcek a hudebních nástrojů, které jsou vhodné pro malé děti.

Lektor: Mgr. Zuzana Vajdíková, Mgr. Zuzana Švachová

Do kroužků je potřeba předem se přihlásit. Zapisujte se v průběhu září nebo telefonicky či mailem.
Viz kontakty.
Cena kroužku za pololetí je 690 Kč. (září – leden, únor – červen)
Možné je docházet i na jednotlivé lekce za poplatek 100 Kč/ hodina (80 Kč/členové komunity).

Kroužky jsou spolufinancovány Zlínským krajem.

 

V době proticovidových opatření se prosíme předem zapište do připravené tabulky, děkujeme.

 

 

Kroužky pro rodiče a děti

Školní rok 2020/2021

 

„Hravý snoezelen“

úterý 9.00 – 9.45, úterý 10.00 – 10.45

čtvrtek 9.00 – 9.45

Kroužek je organizován pro rodiče a děti od 10 měsíců do 4 let, vedený zkušeným lektorem a nabízející aktivity pro rozvoj smyslového vnímání, pohybu, jemné i hrubé motoriky, myšlení a řeči. Trénujeme pozornost, tvoříme, zpíváme a na konci každé lekce krátce relaxujeme. Kroužek je pro malou skupinu 6 – 8 dětí a jejich rodiče. Děti mohou udělat první krůčky v dětském kolektivu, vedeme je ke zdravému sebevědomí a ke vzájemné toleranci. Pro účast na kroužku není potřeba nic umět ani si nic nosit s sebou. K dispozici máme pestrou škálu pomůcek a hudebních nástrojů, které jsou vhodné pro malé děti.

Lektor: Mgr. Zuzana Vajdíková

 

„Herna snoezelen“

středa 9.00 – 9.45

herna snoezelen je otevřené multisenzorické prostředí – místnost vybavená hmatovými, zrakovými a sluchovými (někdy i čichovými a chuťovými) podněty a pomůckami. Děti spolu s rodiči si mohou zvolit samostatně jednotlivé aktivity a během snoezelen herny vyzkoušet a užít si to, co sami chtějí. V nabídce jsou hmatové krabice, plazmakoule, bublinkový válec, svítící lego, melodické bubínky, hudební nástroje, masážní pomůcky atd.

Do kroužků je potřeba předem se přihlásit. Zapisujte se v průběhu září nebo telefonicky či mailem.
Viz kontakty.
Cena kroužku za pololetí je 550 Kč. (září – leden, únor – červen)
Možné je docházet i na jednotlivé lekce za poplatek 80 Kč/ hodina (60 Kč/členové komunity).

Kroužky jsou spolufinancovány Zlínským krajem.

 

 

Kroužky pro rodiče a děti

Školní rok 2019/2020

„Hravý snoezelen“
úterý a čtvrtek 9.00 – 9.45 (děti 10 měsíců – 2,5 roku)

„Muzikoterapie ve snoezelen“
úterý 10.00 – 10.45 (děti 2,5 – 4 roky)

Lektor: Mgr. Zuzana Vajdíková

Do kroužků je potřeba předem se přihlásit. Zapisujte se v průběhu září 2019 nebo po telefonu.
Viz kontakty.
Cena kroužku za pololetí je 550 Kč. (září – leden, únor – červen)
Možné je docházet i na jednotlivé lekce za poplatek 80 Kč/ hodina (60 Kč/členové komunity).

Kroužky jsou spolufinancovány Zlínským krajem.


 

Školní rok 2018/2019

„Hravý snoezelen“
úterý a čtvrtek 9.00 – 9.45 (děti 1rok – 2,5 roku)

„Muzikoterapie ve snoezelen“
úterý 10.00 – 10.45 (děti 2,5 – 4 roky)

 

Kroužky ve školním roce 2018/2019 začínají 10. září 2018.
Do kroužků je potřeba předem se přihlásit. Zapisujte se v průběhu září 2018 nebo po telefonu.
Viz kontakty.
Cena kroužku za pololetí je 550 Kč. (září – leden, únor – červen)
Možné je docházet i na jednotlivé lekce za poplatek 80 Kč/ hodina (60 Kč/členové komunity).

Kroužky jsou spolufinancovány Zlínským krajem.

 

 

Školní rok 2017/2018

„Hravý snoezelen“
čtvrtek 8.45 – 9.30 (děti 1rok – 2,5 roku)

Kroužek „hravý snoezelen“ je určený pro rodiče a nejmenší děti. Obsahem kroužku je rozvoj
smyslového vnímání, prostorové orientace, jemné i hrubé motoriky a řeči. V kroužku také
zpíváme a na konci každé lekce zařazujeme krátkou relaxaci. V kroužku bývá 6 až 8 dětí. Děti
se učí také vzájemné toleranci a učí se prvním krůčkům mezi vrstevníky.

„Muzikoterapie ve snoezelen“
čtvrtek 9.45 – 10.30 (děti 2,5 – 4 roky)

Kroužek „muzikoterapie“ je laděný více do rytmiky, zpívání a hudební improvizace. U dětí
trénujeme sluch, smysl pro rytmus a hudební vnímání. Rozvíjení motoriky, hmatu a pohybu
také nezůstává stranou. Relaxujeme na konci každé lekce. Kroužek je vhodný také pro dobré
budování vztahu mezi dětmi a rodiči a pro rozvoj sociálních dovedností v kolektivu
vrstevníků.

„Snoezelen otevřený všem“
čtvrtek 15.30 – 16.15 (děti 2 – 6 let)

Kroužek nově pro velký zájem zavádíme od 9. 11., je podobně jako dopolední kroužky hravý s prvky muzikoterapie. Je vhodný pro rodiče a děti od 2 do 6 let. S relaxací na konci každé lekce. Cena za zbytek pololetí (listopad – leden) je 400 Kč nebo můžete využít jednorázových vstupů.

Kroužky ve školním roce 2017/2018 začínají ve čtvrtek 5. října 2017.
Do kroužků je potřeba předem se přihlásit. Zapisujte se v průběhu září 2017 nebo po telefonu.
Viz kontakty.
Cena kroužku za pololetí je 550 Kč. (říjen – leden, únor – květen)
Možné je docházet i na jednotlivé lekce za poplatek 60 Kč/ hodina (40 Kč/členové komunity)

Kroužky jsou spolufinancovány Zlínským krajem.

Pin It on Pinterest