Terapie ve snoezelen

 

Individuální terapie

Cílem terapie je práce na vnitřní změně klienta (dospělý/dítě) v oblasti cítění, myšlení,
jednání. Během terapie klient nahlíží a zvědomňuje své podvědomé tendence, často převzaté
nefunkční vzorce myšlení, sebepojetí, jednání, cítění. Cílem terapie je vyventilování
„zasunutých“ a nepřijatých emocí v bezpečném prostředí, které vytváří svým nehodnotícím
přístupem terapeut. Cílem terapie je také reflexe toho, jak se nově získané postoje daří
klientovi přenášet do reality všedního dne.

Prostředí snoezelen je vhodné pro klienty, kteří mají problém otevřít se, potřebují intimnější
zázemí, aby se mohli ponořit do svého nitra. Velmi efektivní pro práci s dětmi a
dospívajícími. Vybavení snoezelen poskytuje zrakové, hmatové, čichové a sluchové vjemy,
zahrnuje arteterapeutické, muzikoterapeutické, dramaterapeutické a další pomůcky. Prostředí
je více neformální, není zde stůl, židle, atd.

 

Skupinová terapie

Skupinová terapie je účinná metoda práce s jednotlivci ve skupině. Skupina pod vedením
terapeuta pomáhá účinně posouvat řešení problému. Skupinu může tvořit rodina nebo sobě
neznámí lidé. Metodou skupinové terapie je rozhovor, hraní rolí, řízená komunikace
jednotlivých stran atd. Terapeut vede klienty k empatii a k pochopení ostatních, vytváří
bezpečné prostředí pro vyjádření emoci, vyslovení přání, myšlenek, návrhů řešení, atd.
Skupinová terapie ve snoezelen je účinnější o přidanou hodnotu relaxačního, teplého a
příjemného prostředí. Klienti se rychleji uvolní a mají blíže ke svým pocitům.

Pin It on Pinterest