Naše koncepce

 

Vycházíme z toho, že dítě potřebuje vyrůstat v kontaktu se sebou samým, s přírodou a se svým sociálním okolím. Potřebuje spíše podporu a prostor než povely a hodnocení. Potřebuje bezpečné prostředí a důvěru. Potřebuje se svobodně pohybovat v přirozeném světě a poznávat jeho zákonitosti svým vlastním způsobem. Potřebuje se učit a zkoušet pravidla, které jsou důležité pro fungování ve společnosti. Potřebuje vidět kolem sebe dospělé, kteří jsou nadšení pro věc, jsou otevřeného srdce a cítí smysl svého počínání. Dospělé, kteří se řídí svým vnitřním hlasem a hlasem Božím. Věříme, že děti se chtějí rozvíjet ze své vlastní vůle a snažíme se posílit jejich vnitřní motivaci k osobnostnímu růstu.   

V dětském lesním klubu se snažíme o individuální přístup k dětem i k jednotlivým rodinám. Průvodci dětí – říkáme jim „medvědi“ – utváří ve Vrběnce rodinnou atmosféru bezpečí a důvěry. Pod jejich laskavým vedením vznikají v klubu různé projekty, kde se děti učí a mohou projevit své zájmy a kreativitu. Rodiče a sourozenci dětí  jsou nejen vítání jako účastníci dění, ale také jako tvůrci jednotlivých aktivit a slavností. Rodiče spoluutváří filosofii Vrběnky. Každý rodič se podílí na projektu podle svých schopností a možností.

Ve Vrběnce uplatňujeme prvky zážitkové pedagogiky. Učení se prožitkem je trvalejší než nabývání teoretických znalostí. Snažíme se o to, aby děti získávaly praktické dovednosti do života, uměly se postarat o své základní věci a aby se nebály se projevit. Učíme děti konstruktivně komunikovat s dospělými i mezi sebou. Chceme, aby děti uměly vyjádřit to, co cítí a naučily se také naslouchat druhým. Naším cílem je, aby se děti domluvily mezi sebou ke spokojenosti všech zúčastněných. Aby přijaly zodpovědnost za sebe samy a jeden za druhého. Učíme děti rozhodovat se v souladu se svým cítěním a s ohledem na ostatní.  Vrběnka proto zaujme rodiče, kteří si přejí, aby se jejich dítě rozvíjelo přirozeně, mohlo vnímat své vnitřní vedení a učilo se samostatnosti.

Během roku pořádáme několik tradičních slavností podle ročních období a křesťanského roku. Účastní se jich celá komunita – rodiče, děti a přátelé Vrběnky. Společně slavnosti připravujeme a pak si jich také společně užijeme. Účast není povinná, ale většinou všichni rádi přijdou a připojí se. Každý rok jezdíme na letní a zimní pobyt a také na tzv. „puťák“- několikadenní putování po vlasti České společně se školkou ZeMě z Řevnic u Prahy.

Každodenní dobrodružství na Vrběnce, společné pobyty, slavnosti a narozeniny dětem dávají zažít živou a dýchající komunitu, kde záleží jednomu na druhém a spojují nás společné prožitky a hodnoty. Pravidla a řád (ranní kruh, písničky, poděkování před obědem, odpočinek, hry) pomáhají dětem prožít dny ve Vrběnce v klidu, pohodě a radosti

Vedeme děti v lásce k přírodě a učíme je vnímat její zákonitosti a moudrost. Věříme, že každodenní kontakt s přírodou vyzbrojí děti do života nejlépe. Příroda je ta nejlepší interaktivní učebna pod širým nebem.

Pin It on Pinterest