Plán školního roku na Vrběnce

 

Vedle běžných dní, které tráví děti na Vrběnce, jsou také dny, kdy slavíme společně slavnosti.
V měsíci vychází jedna nebo dvě slavnosti věnované ročnímu období nebo související s právě
probíhajícím křesťanským svátkem. Začínáme slavností Michaelskou, pak přijde
Svatomartinská, Adventní a Fašanková, pak vyháníme zimu Morenu, otevíráme studánky a
končíme slavností Svatojánskou. Slavnosti jsou místem setkání pro celé rodiny. V průběhu
roku jezdíme také na poznávací výlety a exkurze. A aby toho všeho nebylo málo, děti slaví
společně také své narozeniny. Na slavnosti a výlety mohou přijít všechny děti bez ohledu na
docházkový systém. Specialitou našeho lesního klubu je pravidelné vaření dětí. Jednou týdně
si děti vaří samy oběd na ohni nebo na kamnech. Jejich oblíbené recepty můžete najít v naší
kuchařce. Během školního roku jsou pravidelné schůzky rodičů (3x za rok) a pravidelné
schůzky týmu (1x za měsíc). Dětský lesní klub nefunguje během školních prázdnin.

Pin It on Pinterest