Koncepce naší školy

 

 Jste poslechový tip? Pusťte si video o Pomněnce – záznam živého vysílání z facebooku z 11. 2. 2021 o tom, jak a proč vznikla komunitní škola, jak probíhá vzdělávání, jak to vnímají rodiče… Hovoří koordinátorka a rodič Mgr. Markéta Šobáňová, rodiče Mirek Tichý, Mgr. Zuzana Vajdíková.

 

Základem pro pedagogickou práci, je vytvoření bezpečného a podpůrného prostředí. Děti musí cítit, že je učitel bere vážně a zajímá se o něj nejen jako o žáka, ale zejména jako o člověka.

Individuální vzdělávání znamená, že za proces i výsledky učení mají zodpovědnost rodiče.

Každé dítě si ve spolupráci s rodiči na začátku školního roku vytvoří svůj vzdělávací plán, aby vědělo odkud, kam směřuje a co se bude učit. Tento plán pak průběžně plní a hodnotí, jak se mu vede.

Hodnocení v naší škole používáme slovní. Nepoužíváme známkování ani srovnávání dětí mezi sebou. Vedeme děti k sebehodnocení.

♥ Menší množství žáků ve škole umožňuje zvládat učení individuálním tempem.

Naše škola nabízí dětem nejen vědomosti, ale také dovednosti potřebné do života – samostatnost, zodpovědnost, tvůrčí přístup k problémům a konstruktivní komunikaci. Zdravé sebevědomí a schopnost vcítit se do druhého. K tomu nám slouží každodenní komunitní kruh, kde děti komunikují s učitelem a mezi sebou.

Zajímají nás souvislosti mezi poznatky a jejich praktické využití v životě. Učíme se často prožitkem. Ten pak zpracujeme a pojmenujeme. Využíváme prvky projektového vyučování. Jeden den v týdnu realizujeme projekty venku.

♥ Je pro nás důležitý vztah dětí k přírodě a ke světu. K tomu je důležité mít správný vztah k sobě samým a ke svým blízkým. Snažíme se dětem pomoci být v kontaktu se svým srdcem a s vnitřním hlasem.

Velkou pozornost věnujeme vztahům ve třídním kolektivu a samosprávě ve škole. Děti si spolu s učitelem tvoří sami pravidla chování ve škole.

Důležitá je pro nás průběžná, otevřená komunikace rodičů s učitelem. Zejména operativní řešení vzniklých problémů a situací.

Učíme děti týmové i samostatné práci. Pracujeme ve skupině různých věků dětí a tříd (1. – 5. třída). Některé bloky mají žáci pouze se svými vrstevníky.

Využíváme čtrnáctidenní tematické plány, které pomáhají dětem uchopit učivo skrz smysluplné celky. Jezdíme na výlety, exkurze a společné táboření venku.

♥ Rodiče mají ve škole vyhrazené rodičovské dny, kdy mohou dětem předávat vědomosti a dovednosti, které je samotné baví a jsou v nich profesionálové. Rodiče se podílí na zajištění zájmových kroužků.. Vzájemně si vypomáháme s přesuny dětí na volnočasové aktivity. Děti se učí přijímat informace od různých dospělých. Vzájemně se obohacujeme.

Děti jsou zapojené do péče o společný prostor a mají rozdělené každodenní povinnosti (mytí nádobí, vysávání, utírání stolů atd.).

 Ve škole je rodinná atmosféra a vztahové problémy se řeší hned v zárodku formou komunitních kruhů. Jelikož nepodporujeme soutěživost, žáci nemají potřebu se povyšovat jeden nad druhého. Každý je v něčem výjimečný a úspěšný.

♥ S učením anglického jazyka začínáme od 1. třídy. Pracujeme hlavně na schopnosti konverzovat a rozšiřování slovní zásoby.

♥ Cvičit chodí děti do sokolovny nebo ven a někdy zajišťujeme plavecký výcvik.

Odpoledne mohou naši žáci trávit v dětském lesním klubu Vrběnka.

Pin It on Pinterest