Snoezelen

 

Snoezelen je multisenzorická místnost pro děti i dospělé, ve které se pracuje podle konceptu rozvoje smyslového vnímání. Speciálně upravená místnost je jen základem. Důležitější jsou metody práce snoezelen zaměřené na rozvoj vnímání, cítění, myšlení i sociálních dovedností. Místnost je hojně využívána také pro relaxaci klientů.

Koncept snoezelen rozvinuli psychologové v Americe a v Holandsku nejprve pro klienty s postižením a dosahovali velmi dobrých výsledků v komunikaci a chování.

„Tím, že stimulujeme u lidí smyslové vnímání (zrak, sluch, hmat, čich, chuť), jakoby otevíráme kanály do jejich mysli a oni pak mohou rozvíjet svůj potenciál jiným než navyklým způsobem.“

V současné době se metoda snoezelen nevyužívá pouze pro handicapované, ale aktivity v multisenzorickém prostředí se můžou poskytovat všem za účelem fyzického, psychického i sociálního rozvoje. Ve snoezelen můžeme pracovat s jednotlivci i se skupinami. Pro práci s třídními kolektivy máme připravené strukturované hodiny na různá témata. Zde pak práci ve snoezelen zaměřujeme primárně na vzdělávání. Děti lépe vstřebávají témata, mají-li poznatky podložené smyslovou zkušeností.  Multisenzorické prostředí je také možné využít pro psychoterapii.

Pravidelnými aktivitami ve snoezelen jsou kroužky.

Pin It on Pinterest