pravidelně každý čtvrtek.

12. září se skupina sejde v 9.30 h, od tohoto data pak po kroužku Hravý snoezelen v 10.00 h v RC Kaštánek
 
Káva, podpora, dobré slovo a sdílení slastí a strastí kojení a rodičovství.
Na viděnou se těší
Marie Janošíková
(laktační poradkyně o.z.Mamila)
 
 
P.S. sdílení a šíření potřebným povoleno!