Kaštánek v létě nabídne dětem týdenní příměstské letní kempy zdarma. Projekt „Letní kempy“ vyhlášený MŠMT je nyní ve fázi podávání žádostí. Zatím mohou rodiče nezávazně přihlašovat děti, které navštěvují v tomto školním roce 1. – 6. třídu.
 
Proběhnou celkem 4 letní kempy v termínech 19. – 23. 7., 26. – 30. 7., 2. – 6. 8., 9. – 13. 8..
 
Program bude obsahovat dopolední dva vzdělávací bloky (opakování učiva ukončeného ročníku ZŠ hravou formou vevnitř i venku) a odpolední zábavné a sportovní hry venku. Při přihlašování dítěte se budeme dotazovat rodiče, jaké učivo je potřeba s dítětem procvičit a v jaké oblasti vzdělávání má mezery. Podle toho pak zaměříme péči o dítě. Cílem letních kempů je také doplnit dětem to, o co přišly v době „covidové“ – sociální kontakty, kamarády, pohyb venku v přírodě, hry a sport. Děti budou mít zajištěnu stravu – oběd, 2x svačinu a pitný režim. O skupinu 15 – 20 dětí v čase od 7 do 16 hodin se budou starat 3 dospělí – pedagogové a studenti VŠ.
 
Děti přihlašujte na email rcvk@seznam nebo na tel. 731107746.
 
„Cílem projektu je podpora duševního i fyzického zdraví dětí, pohybu, rozvoj sociálních dovedností – osobní komunikace, spolupráce, tvořivé řešení problémů. Chceme také oživit pracovní a studijní návyky dětí, doplnit znalosti a dovednosti dětí a podpořit zdravý životní styl. Vzdělávací aktivity budou každý den obsaženy ve dvou blocích a budou probíhat hravou formou se zapojením těla a smyslů. K tomuto účelu využijeme naši multisenzorickou místnost a metodu snoezelen, se kterou pracujeme už několik let s dobrými výsledky zejména u dětí,  které jsou ohroženy školním neúspěchem. Díky zapojení smyslů do vzdělávání se zvyšuje efektivita učení a posilují se kognitivní funkce – myšlení, paměť, pozornost a řeč. Touto metodou se budeme snažit také zvýšit zájem dětí o vzdělávání.

Název Archa jsme zvolili pro jeho symbolický význam – spolu nastupujeme plavbu na jedné lodi, bereme s sebou živočichy, o kterých se něco dozvíme a plujeme po mapě světa, kterou tím také poznáme. Zajímat nás budou také charakterové vlastnosti jednotlivých zvířat..

Přestože projekt teprve podáváme a výsledky budou známy až koncem května, chceme již nyní informovat veřejnost o možnosti zapsat děti na letní kempy. Pevně věříme, že projekt bude schválen a že budeme moci uskutečnit 4 turnusy letních kempů,“ vysvětlila Mgr. Markéta Šobáňová, vedoucí rodinného centra.

Pin It on Pinterest