RC Kaštánek, jako již tradičně, chystá o prázdninách také „Letní pobyt pro rodiče a děti v přírodě“ na tábořišti v blízkém Křekově. Cílem pobytu je utužit vztahy v rodinách, naučit se nové dovednosti, odpočinout si a zažít pocit sounáležitosti a pospolitosti. Tábor je určený pro rodiče a děti od narození do 9 let. Děti si odnesou nejen nezapomenutelné zážitky, ale taky zkušenost, že tábor je skvělá věc. V budoucnu pak nebudou mít problém na tábory samostatně jezdit.

 

Pobyt, který bude trvat 6 dní v termínu od 20. do 25. srpna 2023, je spolufinancován Zlínským krajem v rámci Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit. Pobytu se zúčastní více než 40 dětí a asi 20 dospělých.

 

Zlínský kraj také přispívá na Snoezelen kroužky pro rodiče a děti, které se opět rozběhnou v září každý čtvrtek v 9 a v 10 hodin. Začínáme v týdnu od 11. 9.. Díky finanční podpoře kraje bude snížený poplatek za pololetní docházku do kroužku na 1700 Kč/dítě/pololetí. A protože je to aktivita z velké části pohybová, můžete si uplatnit také slevu díky příspěvku vaší zdravotní pojišťovny. Potvrzení vystavujeme automaticky. Slevu poskytujeme také sourozencům. Kroužky jsou určeny pro rodiče a děti od 1 roku do 4 let. Přihlašování je možné osobně, mailem nebo telefonem. Kontakty naleznete na www.rc-kastanek

 

Aktivity v kroužku jsou zaměřené na psychomotorický vývoj dětí, rozvoj smyslů, pozornosti a myšlení. Cílem kroužku je také posílit vzájemné vztahy v rodinách a zažít krásný společný čas. Součástí každé lekce je kreativní činnost, hudební, rytmická a pohybová část a relaxace. Vše probíhá v multisenzorické místnosti s využitím speciálních pomůcek. Lektorka kroužku je Mgr. Zuzana Vajdíková.

 

Stejně jako loňský školní rok, otevíráme kroužek pro rodiče a děti „Dopoledne v lese“ neboli „Snoezelen v lese“, který probíhá každé úterý v Dětském lesním klubu Vrběnka v čase 9:30 – 11:30. Lektorka Mgr. Zuzana Švachová. Stejně jako ve vnitřním snoezelen nechybí při lekci kytara, hudební nástroje pro děti a výtvarné tvoření. Pracuje se více s přírodou, kterou se děti učí vnímat všemi smysly. Dostatek pohybu venku za každého počasí dodává dětem lepší obranyschopnost a vitalitu. Cena kroužku je 3200 Kč/dítě/pololetí.

 

Od září bude také pokračovat „Podpůrná skupina kojení“. Lektorkou je Mgr. Marie Janošíková, která poskytuje také individuální konzultace kojícím a těhotným ženám a jejich partnerům. Tzv. „Podpůrka“ bude probíhat každý čtvrtek od 10:30 do 12:00.

 

RC v novém školním roce nabídne také kroužek angličtiny pro dětí od 5 do 7 let, každé pondělí od 16:00 do 16:50. Angličtinu se budou děti učit hravou formou, aby se nebály jazyk používat v běžných situacích. Cena kroužku je 2400 Kč/dítě/pololetí. Lektorka Mgr. Zuzana Soukupová

 

Kromě volnočasových kroužků provozuje rodinné centrum Dětský lesní klub Vrběnka pro děti od 3 do 6ti let. Vrběnka funguje denně od 8 do 16ti hodin. Ve školním roce 2022/23 navštěvovalo Vrběnku celkem 37 dětí, denně docházelo průměrně 15 děti. Rodinné centrum také sdružuje domškoláky v  Komunitní škole Pomněnka a poskytuje vzdělávací služby rodičům i dětem. V současné době do školy dochází 24 dětí. Důležitou aktivitou centra je také vzdělávání pěstounů a poskytování psychologického poradenství. V Kaštánku si můžete půjčit knížky o výchově a vzdělávání, partnerských vztazích a jinou naučnou literaturu. V půjčovně najdete také laktační pomůcky, šátky a krosny na nošení dětí a společenské oblečení pro děti od miminek do 8 let. Funguje také bazárek – vše za 10 Kč.

 

Těšíme se na Vás v novém školním roce.

 

Pin It on Pinterest