Nabídka snoezelen kroužků v druhém pololetí se rozšiřuje.

Novinkou jsou kroužky pro dětské kolektivy – v úterý odpoledne pro děti z dětského domova ve Smolině a dle domluvy (úterý nebo pátek dopoledne) pro třídní kolektivy ze základních a mateřských škol.

Zároveň se se začátkem února rozběhl projekt podpořený Zlínským krajemSnoezelen kroužky pro rodiče a děti, a to kroužky Hravý snoezelen, Muzikoterapie ve snoezelen a Rodinný snoezelen. Kroužky budou probíhat ve stejném čase jako doposud – tedy: Hravý snoezelen ve čtvrtek v 8.45 h, Muzikoterapie ve snoezelen ve čtvrtek v 9.45 h a Rodinný snoezelen ve čtvrtek v 15.30 h.

Kroužky Snoezelen pro rodiče a děti jsou jedinečnou možností, jak pracovat na utužování vztahů v rodinách. Rodiče se v kroužku intenzivně věnují svým dětem, prohlubují vzájemný vztah, učí se naslouchat sobě navzájem, mají pozitivní společný zážitek, rodiče se učí vnímat potřeby svých dětí – ví potom lépe, jaké nabídnout dítěti podněty či aktivity, aby se mohlo dobře rozvíjet.
Vnímáme, že v současné „uspěchané“ době, kdy rodiče věnují dětem čím dál méně času a také jsou často pod vlivem stresu z různých důvodů (dluhy, nedostatek financí, nezaměstnanost, vztahové problémy, nejistota se zajištěním bydlení atd.), je dobré vytvářet místo – aktivitu, kde si mohou odpočinout, nabrat sílu, inspiraci, naučit se konkrétní dovednosti, které při běžné péči o děti mohou přímo použít. Kroužky Snoezelen jsou atraktivní tím, že samo multisenzorické prostředí (tlumené světlo, světelné efekty, hmatové panely, hmatové pomůcky, hudební nástroje, aromalampa, bublinkový válec, měkké sezení, sedací vaky, polštářky, deky, možnost volby aktivit atd.) je příjemné.

Projekt snoezelen kroužků rozvíjí potenciál rodičů v oblasti péče o děti. Přispívá rovněž k samotnému rozvoji dětí v oblasti komunikace, řeči, pozornosti, myšlení, paměti, motoriky, smyslového vnímání, fantazie a sebedůvěry.

Cílem projektu je:

  • umožnit rodičům a dětem smysluplně trávit společný čas a vést je k prožitkům, o které se budou moci opřít ve vzájemných vztazích
  • naučit je aktivity, které mohou se svými dětmi realizovat i samostatně doma
  • aktivovat smysly (zrak, sluch, hmat, čich, chuť) a v souvislosti s tím efektivně stimulovat kognitivní funkce jako je myšlení, řeč, pozornost, paměť atd.
  • také relaxace a uvolnění napětí rodičů a dětí
  • rozvoj sociálních dovedností

 

Pin It on Pinterest