Přijímání dětí a docházka

 

Do Vrběnky přijímáme děti od 3 let kdykoliv v průběhu školního roku pokud nám to kapacita
dovolí. Maximální počet dětí je 18 denně. Děti mohou docházet do Vrběnky denně nebo jen
některé dny v týdnu, podle toho, jak si to rodiče nastaví. Celodenně nebo v půldenním režimu.
Dny, kdy dítě onemocní, si mohou poté nahradit. Náhrady vyplní rodiče do předem
nachystané sdílené Google tabulky. Režim docházky se dá měnit vždy od začátku
nastávajícího měsíce.

Přijímání dětí probíhá na základě vyplněné přihlášky a vstupního pohovoru s koordinátorem.

Pin It on Pinterest