Zapojení rodičů

 

Rodiče spoluvytvářejí školu.

♥ Schůzky rodičů se konají jednou za dva měsíce nebo i častěji dle potřeby. Některých schůzek se účastní také děti.

Rodiče mají možnost využít individuálních konzultací s učitelem.

♥ Rodiče vedou rodičovské dny – s dětmi dělají to, co je samotné baví a tak neučí děti jenom nové věci, ale předávají nadšení a vztah k práci.

Rodiče zajišťují praktické záležitosti pro chod školy – dřevo na topení, úklid, obědy, drobné opravy atd.

♥ Rodiny se setkávají i mimo školu na společných pobytech a akcích.

Rodiče připravují volitelné kroužky ve volném čase – flétnu, náboženství, výtvarku a deskové hry.

Rodiče domlouvají pro děti zajímavé exkurze a výlety.

♥ Některé rodičovské dny se konají u někoho doma.

Rodiče, tím že ve škole pracují, mají možnost vidět své dítě v jiném kontextu než doma a také mohou blíže poznat spolužáky svého dítěte.

♥ Rodiče, děti i učitelé se navzájem znají a podporují se.

Pin It on Pinterest