Domácí vzdělávání

 

Chcete-li učit své děti doma nebo chcete-li mít děti v komunitní škole, je potřeba vyřídit
několik formalit. Před tím je ale dobré vše důkladně promyslet v součinnosti s dítětem, o které
se jedná a s ostatními členy rodiny. Pokud s tím nemáte zkušenosti, můžete si pročíst příběhy
ostatních rodičů z celé ČR.
Do domácího vzdělávání můžete přejít kdykoliv během školního roku, pokud vás přijme
škola, kterou si vyberete jako kmenovou. Také povinný předškolní rok lze jednoduše „učit“
doma.
http://lkbezinka.cz/skola/domaci-vzdelavani/
http://family.cz/scripts/journal/article.ASP?id=114791&from_fid=15490&from_kid=0
http://www.svobodauceni.cz/

 

V případě, že se rozhodnete pro individuální vzdělávání, je nutné udělat následující kroky:

1.Vybrat si školu, která podporuje myšlenku domácího vzdělávání, přijímá nové žáky a má
zkušenosti s domácím vzděláváním, podat žádost o přijetí do této školy

2. Podat žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání k rukám ředitele vybrané školy
Vzor žádosti naleznete zde:

http://domaciskola.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=138:zadostidiv&cati
d=87&Itemid=513

3. Doložit vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna),
tam je potřeba se nejdříve objednat, objednací lhůty jsou většinou dlouhé (1 – 3 měsíce)

Právní úprava individuálního vzdělávání – Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyš. odb. aj. vzdělávání)

Pin It on Pinterest