O nás

Rodinné a komunitní centrum Kaštánek  je nezisková organizace, která sdružuje aktivní rodiče, děti a přátele. Chceme život žít naplno ve svobodě a zodpovědnosti k sobě samým a k našemu okolí. Chceme tvořit a radovat se ze společného díla spolu s našimi dětmi. Chceme vytvořit ve světě místo, kde vládne respekt, úcta, soucit, bezpečí a láska. Chceme, aby v tomto vyrůstaly naše děti. Otevřeno máme pro každého, komu se u nás líbí.

Komunitní centrum slouží jako místo pro setkání, odpočinek a vzájemné obohacení. Vytváří prostor pro komunitní projekty, se kterými přicházejí iniciátoři – návštěvníci centra. V minulých letech se tímto způsobem zrodila lesní školka Vrběnka, komunitní škola, ženský soubor Karpatky, čundry tatínků a dětí, kuchařka pro vaření s dětmi a spousta jiných krásných věcí.

Komunitní se centrum jmenuje proto, že jej vytváří celá komunita. Členem komunity se může stát kdokoliv. Každý pak do společného díla vkládá to, co umí a chce realizovat. V centru vítáme také občasné návštěvníky, kteří využívají pouze některých služeb. Například profi péči o děti, kroužky snoezelen, psychologické poradenství nebo půjčovnu či hernu. Členové program tvoří, zatímco návštěvníci se účastní jen vybraných aktivit.

Centrum je otevřeno denně.
Každý den jsou vám k dispozici dva až tři pracovníci centra, kteří vás přivítají, pohovoří s vámi nebo vás nasměrují na další služby. Rádi s vámi budou sdílet vaše myšlenky a nápady. O vaše děti se postarají jako o vlastní nebo ještě lépe.

Děti vnímáme jako důstojné byť vzrůstem malé lidské bytosti, které potřebují prostor pro svůj rozvoj a přívětivé zacházení. U dětí podporujeme rozvoj osobnosti, sociálních dovedností, tvořivosti a vztahu k přírodě. Respektujícím přístupem vedeme děti i dospělé k samostatnosti, zodpovědnosti a sounáležitosti. Každý, kdo přijde je vítán a přistupujeme k němu s úctou a láskou.

Tiskoviny, které jsme vydali:

Rodinné centrum Kaštánek vydalo publikaci.

Zábavný průvodce městem pro rodiny s dětmi je brožura do kapsy, díky které mohou děti spolu s rodiči poznat historii i současnost Valašských Klobouk. Průvodce obsahuje dvacet stran kvízů a úkolů hlavně pro děti, ale na své si přijdou  i dospělí. S orientací ve městě turistům pomohou kreslené mapy, které jsou součástí publikace. Tiskovina, která je určitě zajímavá i pro místní občany, bude volně dostupná v Infocentru města.

Projekt „Zábavný průvodce pro rodiče a děti“ podpořilo město Valašské Klobouky v rámci Programu Spolupráce v roce 2016 v sekci „Cestovní ruch“.

Autorem textů průvodce je Markéta Šobáňová.

Nádhernou grafickou úpravu provedli Jan a Jana Lörinczovi, janajan.cz.

Tisková zpráva ZDE.

Pokud se vám naše práce líbí, přineste dříví.
Nebo použijte QR kód 🙂

100,-

500,-

Nemáte možnost použití QR kódu?

Pošlete Váš příspěvek na účet 2501078147/2010 u Fio banky.

Vystavíme Vám darovací smlouvu a dar si můžete odečíst z daní. Zadejte trvalý příkaz a posílejte nám pravidelný příspěvek, získáte zajímavé benefity. Více informací na rcvk@seznam.cz nebo 604522581.

Pin It on Pinterest