Konference začne opět v pátek otevřeným diskusním fórem „Surfování v proudech inovativního vzdělávání“ – společně budeme sdílet zkušenosti a mluvit o tom, co kdo děláme. Začne vzájemná inspirace. Zváni jsou lektoři workshopů, ale i ostatní účastníci konference. Na fórum přislíbil účast i profesor Karel Rýdl.

Fórum začíná v 17 h v Kaštánku.

Podrobný program si můžete stáhnout v interaktivním pdf formátu, kde najdete také odkazy na stránky lektorů nebo na danou tématiku.

 

Pin It on Pinterest