Oslovili jsme rodiče našich žáků s dotazem – Proč jste se rozhodli pro Pomněnku?  V následujících několika týdnech Vám budeme přinášet jejich odpovědi – jak titulek napovídá, dozvíte se pohnutky, které je vedly ke zvažování a následně i k činům. 
 
Naši dceru jsme do Pomněnky přihlásili hlavně proto, že jsme už od jejího nejútlejšího dětství vnímali její obrovskou zvídavost a chuť učit se a poznávat nové věci, také její obrovský temperament a tendenci moc dlouho „neposedět“ na jednom místě. Obávali jsme se, že v klasické škole by s těmito vlastnostmi zkrátka strádala. 
Dále i z těchto důvodů:
 
-Pomněnka nám nabídla respektující, přátelské rodinné prostředí, nejen mezi spolužáky, ale i mezi rodiči
-je zde absence známkování (tím i stresu ze špatných a dobrých známek)
-děti se tak učí především díky vlastní motivaci, ne kvůli tlaku ze známkování 
-děti se učí vzájemnému respektu mezi sebou
-děti si ve spolupráci s učitelkami často samy určují jasně daná pravidla, která pak mezi sebou dodržují
-děti nejsou v učení pozadu, často si drží náskok před „klasickou“ základní školou, aniž by učení museli věnovat tak obrovské množství času
-děti se spolu učí řešit různé konflikty, což je  skvěle připravuje i na budoucí život ve společnosti
-žádné dítě není upozaďováno, každé je bráno s respektem a porozuměním
-děti se tu hodně učí i vlastní samostatnosti a zdravému sebevědomí a sebehodnocení
-děti tráví dostatek času v přírodě a pohybem
 
Gabriela Váňová, na rodičovské dovolené, OSVČ – výroba macramé šperků

Pin It on Pinterest