od 13. 3. zavádíme pro velký zájem kroužek „Hravý snoezelen“ i v úterý od 8.45 do 9.30 h.

Kroužek je určen pro rodiče s dětmi (od 1 do 4,5 roku). Ve čtvrtek jsou oba kroužky již dosti naplněné, a proto přidáváme další možnost v úterý pro nové účastníky. Úterky mohou využít také ti, kdo chodí ve čtvrtek, a nahradit si zameškanou lekci.

Co se na kroužku dělá?
Kroužek probíhá v místnosti zvané snoezelen (za tento krkolomný název fakt nemůžeme, je to složenina dvou holandských slov a ve světě i u nás už toto slovo zdomácnělo a má odborný obsah). V této místnosti je několik variabilních zrakových, sluchových a hmatových podnětů, které si lektor navolí podle druhu aktivity, kterou má připravenou. Samotná místnost je pro děti i pro dospělé velmi zajímavá, ale ještě zajímavější jsou činnosti, které se tam dají dělat.

Většinou má lekce – kroužek – jedno téma např. řemesla, roční období, příroda, zvířata, lidské tělo, pohádky, sporty, věci kolem nás, živly atd. Prostě něco, co děti baví a s čím mají ve svém životě i nějakou zkušenost. Hrajeme si, zapojujeme tělo a stimulujeme smyslové kanály (zrak, sluch, hmat i čich). Jednoduše se učíme zkušeností a zážitkem. Trénujeme řeč, zpíváme s kytarou a děti samy hrají na hudební nástroje a učí se rytmus. Dále využíváme také poznávací a hmatové krabice a panely, kinetický písek, drahokamy a spoustu dalších netradičních pomůcek. Na závěr každého „snůziku“ je vždy klidových 5 – 10 minut odpočinku v relaxačních vacích. Co se týká obav, zda vaše malé dítě bude schopné se zapojit, jestli nebude odbíhat a rušit, tak vše hoďte za hlavu, protože nic takového se na kroužku neřeší. Je v pořádku, že si dítě volí podněty samo a že potřebuje zkoumat svět podle sebe a také je normální, že ještě nemá plnou pozornost pro nabízenou aktivitu. Nic se neděje. Jedeme dál. Děti se v kroužku velmi rychle učí, nejdříve pozorují, a pak se začnou postupně zapojovat, každý podle svých individuálních možností. Neváhejte a přijďte si s námi hrát.

Pin It on Pinterest