Letos jsme pořádali  již pátý ročník Konference inovativního vzdělávání pro laickou i odbornou veřejnost. Akci již tradičně podporuje Město Valašské Klobouky z programu Spolupráce.

Společenská situace a omezení osobního kontaktu se staly výzvou a workshopy se konaly v on-line prostoru na platformě ZOOM. K akci se připojilo celkem 120 účastníků, kteří absolvovali celodenní program nebo jednotlivé semináře. V sobotu 14. listopadu proběhlo celkem 12 seminářů s časovou dotací 90 minut. Tři workshopy byly přichystané pro děti.

„Konference byla velmi úspěšná, spojení fungovalo perfektně. Jsme rádi, že jsme mohli zprostředkovat vzdělávání, setkání a sdílení zkušeností touto distanční formou. Na konferenci se připojili účastníci minulých ročníků i nové tváře třeba z druhého konce republiky, kteří by se na prezenční formu seminářů dostavili jen stěží. Mnozí nám po skončení akce napsali pěkné zpětné vazby.“ Přiblížila informace ze zákulisí Markéta Šobáňová, vedoucí projektu.

Konference je akcí propojující státní i nestátní sektor vzdělávání a je otevřená všem, kteří se snaží v našem školství posunovat věci kupředu.

Program zahrnoval také aktuální témata. Rady a odpovědi na otázky mohli najít všichni, kdo se v současné době potýkají s distančním vzděláváním a s frustrací dětí z odloučení od sociálních kontaktů s kamarády. Zajímavý byl workshop o fungování mozku s praktickými ukázkami cviků na propojování hemisfér. Pozvání na konferenci přijala také vznikající waldorfská škola ve Zlíně a samozřejmě jsme také účastníkům nabídli naše zkušenosti z fungování lesní školky Vrběnky a komunitní školy Pomněnky. Konference také obsahovala workshop ve snoezelen s instruktáží, jak multisenzorické prostředí vytvořit doma „na koleně“.

„Rádi bychom touto cestou též poděkovali firmě EtronNET za sponzorský dar bezplatného internetu, který užíváme již 11 let,“ sdělila Markéta Šobáňová.

RC Kaštánek

Pin It on Pinterest