Nově zavádíme dobrovolné pravidelné debatní středy, protože se zdá, že se nemáme kdy společně vídat za účelem volných debat o škole, o vnitřních pocitech, trápeních, radostech a inovativních myšlenkách. Debatní středa bude zaznačená v tabulce, bude přibližně jednou za 14 dní. První debatní středa je 31. října. Těšíme se na Vás.

Pin It on Pinterest