„Slunce je štítem Michaela, temnotu přemáhá kopím světla.“

Po prázdninách prožitých venku je třeba, aby se děti opět vrátily k sobě. Radostné letní dny plné světla a tepla jsou za námi a čekají nás nehostinné dny podzimu. Příroda se s námi ještě loučí nádhernými barvami, ale chladná rána již oznamují blížící se podzim.

Je to období boje světla s temnotou (který svádíme i my denně ve svém nitru).

V michaelském období pěstujeme odvahu, sílu, vůli a odhodlání, abychom mohli s novou odvahou vykročit do listopadového šera a z něho pak do světla adventního a vánočního času.

Prožitím michaelského svátku pomůžeme dětem nalézt vnitřní odhodlání k dobrým činům.

Michaelská slavnost
se uskuteční ve čtvrtek 27. 9. v dopoledních hodinách na Vrběnce a její konec předpokládáme ve 14 hod. Slavnost začne tradičně „divadlem“. Poté děti prověří svou odvahu při projití stezky k dračí sluji a následně i svou sílu při plnění připravených úkolů.
Oběd na Vrběnce zajištěn, občerstvení očekáváme od rodičů, a to jako každý rok ve formě koláčů jablkových, trnkových, hruškových, štrůdlů, sušené podzimní plody, ořechy, slané dobroty, mošty, hroznové víno…. prostě vše, co nám podzim daroval… věřím ve vaši tvořivost a fantazii 🙂
Pro minivrběnčata platí v tento den účast s rodičem!
„Oprašte“ michaelské písně! Nově příchozím rodičům a dětem budou k mání texty, abychom si zazpívali společně!
„Prožijme tedy všichni společně tento významný svátek v čase, kdy přichází dříve večerní šero a ráno se po zemi ještě plouží mlha, jíž až před polednem prosvitne vítězný sluneční paprsek a modro nebe se tak znovu rozzáří.“

Vedle svátku Michaela nemůžeme opomenout oslavu svátku sv. Václava. On je prvním reprezentantem archanděla Michaela v našich duchovních dějinách.
Ačkoli měl sílu i odvahu, nepoužíval je proti druhým. Chtěl jít duchovní cestou bez boje, pěstoval vnitřní sílu, i když měl v rukou velkou moc. Je představitelem nejzdravějšího plodu matky Země.
Jako první z našich vládců pochopil význam vzdělání a duchovního usilování, rozsvítil v sobě světlo, rozpřáhl své světelné ruce vzhůru – vstříc z nebes rozpřaženým rukám Michaelovým a vytvořil tím navždy pro český národ světelný most do duchovních dimenzí… po boku Michaela vede naše duše do věčného míru a radosti…

Těšíme se!

Za medvědice zabrum-la-la Simča brum brum

Pin It on Pinterest