Týdenní plán

 

Naše komunitní škola pracuje v tomto týdenním režimu:

Pondělí
Začínáme ráno v 8.00 angličtinou, rozdělenou na dvě skupiny – mladší děti (1. a 2. třída) a
starší děti (3. až 5 třída). Angličtina končí kolem 9.30. Následuje svačina a komunitní kruh.
Komunitní kruh je prostor pro vzájemné sdílení a komunikaci. V 10.30 následuje blok
s názvem „Úvod do tématu týdne“, kdy pedagog spolu s dětmi rozebírá téma a plán na celý
týden a začínají s aktivitami, které se tématu týkají. Ve 12.00 děti obědvají a pak uklízejí
společný prostor. Od 13.00 do 14.30 následují volitelné kroužky (náboženství, flétna, deskové
hry atd.)

Úterý
Začínáme ráno v 8.00 komunitním kruhem a dále jedeme ve dvou vzdělávacích blocích až do
oběda. Úterý a středa jsou tzv. „učící dny“, ve kterých se více než jindy soustředíme na
dosahování vzdělávacích cílů, které je potřeba dosáhnout na přezkoušení. Děti se intenzivně
učí a pracují. 12.30 až 13.30 následuje blok „Umělecká tvorba“, kde se věnujeme výtvarné a
pracovní činnosti.

Středa
Ve středu vypadá školní den stejně jako v úterý. Jen starší děti mají navíc před obědem blok
angličtiny. Po obědě a úkidu mají děti prostor na volnou činnost a hru.

Čtvrtek
Je den projektový. Děti si neberou do školy aktovky, ale baťůžky se svačinou, pitím, blokem a
psacími potřebami a vyrážejí na průzkumné výpravy, kde se učí v přírodě nebo pracují na
konkrétním projektu. Oběd je posunutý na 12.30.

Pátek
V pátek je tzv. „rodičovský den“. Po angličtině, která je v pátek stejně jako v pondělí hned
ráno ve dvou blocích, mohou do školy přijít rodiče a zapojit se s nějakým svým nápadem,
projektem, činností. Mohou s dětmi pracovat na vzdělávacích cílech, které sami považují za
vhodné. Rodiče se mohou, ale nemusí vzdělávacích dnů zúčastnit. Pokud se rodiče do
rodičovských dnů nebo do kroužků zapojí, získávají slevu na poplatku za školu.

Program týdne uspořádaný v tabulce:

Pin It on Pinterest