Rodinné centrum Kaštánek prochází revitalizací prostor. Pořádá Letní pobyt pro rodiče a děti. V novém školním roce Kaštánek otevře v novém kabátě a nabídne opět pestrou nabídku služeb pro rodiny s dětmi.

Od dubna 2020 probíhají v RC Kaštánek práce zaměřené na revitalizaci a zvelebení vnitřních prostor centra. Do díla se zapojují všichni členové komunity a většinu prací zvládají dělat svépomocí. Práce budou pokračovat ještě přes prázdniny, kdy proběhne výměna svítidel a podlahových krytin. Celkový design interiéru navrhla výtvarnice Jana Lörinczová.

 

RC Kaštánek, jako již tradičně, chystá o prázdninách také „Letní pobyt pro rodiče a děti v přírodě“ na tábořišti skautů v Křekově. Cílem pobytu je dát rodinám možnost zažít opravdové spojení s přírodou, pocit sounáležitosti a pospolitosti. Cílem pobytu je upevnit vzájemné vztahy v rodinách, posílit sebedůvěru a odnést si nezapomenutelné zážitky – objevení vlastního potenciálu a spolehnutí se jeden na druhého.

Pobyt, který bude trvat 7 dní v termínu od 16. do 22. srpna 2020, je spolufinancován Zlínským krajem v rámci programu na podporu sociálně zdravotních aktivit. Pobytu se zúčastní více než 50 dětí a asi 30 dospělých.

 

Od září pokračuje Kaštánek ve stejném režimu jako minulý školní rok – otevírací doba každý den od 8 do 13 h, v úterý a čtvrtek do 16 h. Opět budou probíhat dvakrát týdně kroužky Snoezelen, pro rodiče s dětmi od jednoho roku do pěti let, které také finančně podporuje Zlínský kraj. Pokračovat bude služba hlídání dětí, služba „Mother office“ – maminky pracují a děti si hrají. V Kaštánku se bude od září opět setkávat „Podpůrná skupina kojení“, vedená laktační poradkyní. Pestrá bude nabídka přednášek, besed a kurzů. Kaštánek bude dále provozovat Dětský lesní klub Vrběnka s kapacitou 24 dětí denně a komunitní školu Pomněnka.

Od března 2020 je Kaštánek jedním z partnerů v projektu „MAS Hornolidečska – Pomáháme zvyšovat kvalitu neformálního vzdělávání“, který je spolufinancován MŠMT a Evropskou unií. V rámci tohoto projektu budeme po dobu tří let vytvářet a realizovat např. projektové dny, tandemové vyučování, badatelské kroužky, sdílet zkušenosti s dalšími institucemi a zavádět nové metody ve vzdělávání.

„Jsme moc rádi, že jsme se zapojili do projektu zaměřeného na zvyšování kvality. Projektovými, badatelskými a dalšími inovativními metodami pracujeme v lesní školce i v komunitní škole již řadu let. Poprvé zaznamenáváme, že jsou tyto metody vnímané jako potřebné i tzv. shora. Projekt nám pomůže naši práci dále rozvinout a zkvalitnit. Perfektní je, že vstupujeme do projektu se skvělým týmem pedagogů a spoustou nadšených rodičů, kteří se jsou zvyklí podílet se na vzdělávání svých dětí,“ zhodnotila Markéta Šobáňová, vedoucí RC Kaštánek.

Pin It on Pinterest